Home >> Oferta

ZAKRES ŚWIADOCZONYCH USŁUG

1) Badania geologiczne i geologiczno inżynierskie dla różnego rodzaju obiektów budowlanych

2) Projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie

3) Sondowanie gruntów

4) Wiercenia z zakresu geologii surowcowej (poszukiwanie złóż, piasków, żwirów, iłów)

5) Wiercenia sozologiczne w celu stwierdzenia zanieczyszczeń wody i gruntu

6) Montaż piezometrów

7) Wiercenie studni mało średnicowych typu abisynka

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Oferujemy kompleksowe badania gruntu pod budowę:

budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych

hal magazynowych i obiektów przemysłowych

sieci kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

sieci wodociągowych

dróg i obiektów drogowych